Κορυφή

The Syros Project : Οινοποιείο Ousyra !
13 Ιουλίου 2019

The Syros Project : Οινοποιείο Ousyra !

Το Οινοποιείο Ousyra είναι ένα οικογενειακό οινοποιείο στο ελληνικό νησί της Σύρου, που δημιουργεί κρασιά από σπάνιες αυτόχθονες κυκλαδικές ποικιλίες που βασίζονται στο terroir. https://www.ousyrawinery.com/