Κορυφή

10ετής Δωρεάν & Εθελοντική Πολυβραβευμένη Καινοτόμος Βιωματική Διαθεματική Πρωτοβουλία (Επιστημονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό Εργαστήρι) για την Αειφορία με τίτλο «Ο Μικρός Τουρίστας / Καταναλωτής–Μια Βαλίτσα ταξιδεύει», Ελευθερία & Ευαγγελία Μ. Γκρίμπα
9 Ιανουαρίου 2024

10ετής Δωρεάν & Εθελοντική Πολυβραβευμένη Καινοτόμος Βιωματική Διαθεματική Πρωτοβουλία (Επιστημονικό

«Ο Μικρός Τουρίστας/Καταναλωτής-Μια Βαλίτσα ταξιδεύει» (ενδεικτικά βίντεο: (https://youtu.be/ImVqdApN7Os & https://www.youtube.com/watch?v=A8HpqBG_4zs&feature=youtu.be) αποτελεί μια Πολυβραβευμένη Δωρεάν και Εθελοντική Καινοτόμο Βιωματική Διαθεματική Πρωτοβουλία (Επιστημονικό Πρόγραμμα / Εκπαιδευτικό Εργαστήρι), η οποία θεωρείται Βέλτιστη Πρακτική στο πλαίσιο της Αειφόρου Εκπαίδευσης (μέσω καλλιέργειας αειφορικής συνείδησης, προώθησης υπεύθυνου τουρισμού